Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-19°

-

4

Februari

72%

-14°

-

4

Mars

71%

-4°

-

4

April

63%

-

6

Maj

62%

17°

-

7

Juni

60%

24°

-

11

Juli

55%

25°

-

15

Augusti

59%

23°

-

13

September

61%

16°

-

9

Oktober

68%

-

5

November

62%

-7°

-

5

December

58%

-16°

-

6