Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-19°

-

4

Februari

71%

-15°

-

4

Mars

71%

-4°

-

4

April

63%

-

5

Maj

61%

17°

-

7

Juni

59%

23°

-

11

Juli

54%

25°

-

15

Augusti

58%

22°

-

13

September

60%

16°

-

9

Oktober

67%

-

5

November

60%

-7°

-

5

December

56%

-17°

-

6