Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-18°

-

4

Februari

66%

-13°

-

3

Mars

66%

-3°

-

3

April

60%

-

6

Maj

58%

16°

-

8

Juni

56%

23°

-

12

Juli

50%

24°

-

16

Augusti

51%

22°

-

15

September

56%

15°

-

10

Oktober

60%

-

5

November

53%

-8°

-

5

December

48%

-16°

-

6