Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-20°

-

5

Februari

68%

-14°

-

5

Mars

67%

-3°

-

5

April

59%

-

6

Maj

57%

17°

-

8

Juni

55%

24°

-

12

Juli

51%

25°

-

15

Augusti

52%

22°

-

14

September

55%

16°

-

10

Oktober

62%

-

5

November

55%

-8°

-

6

December

50%

-18°

-

7