Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-22°

-

6

Februari

64%

-15°

-

6

Mars

63%

-5°

-

6

April

55%

-

8

Maj

52%

15°

-

10

Juni

50%

22°

-

15

Juli

48%

24°

-

17

Augusti

48%

21°

-

16

September

48%

14°

-

11

Oktober

55%

-

7

November

51%

-12°

-

8

December

44%

-22°

-

9