Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-11°

-

14

Februari

42%

-9°

-

11

Mars

50%

-

9

April

54%

10°

-

10

Maj

55%

19°

-

11

Juni

58%

24°

-

13

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

53%

22°

-

13

September

44%

16°

-

13

Oktober

31%

-

15

November

26%

-2°

-

13

December

23%

-8°

-

14