Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-12°

-

16

Februari

40%

-10°

-

12

Mars

46%

-2°

-

11

April

52%

-

11

Maj

55%

18°

-

12

Juni

56%

22°

-

15

Juli

56%

24°

-

15

Augusti

52%

21°

-

14

September

43%

15°

-

14

Oktober

28%

-

17

November

23%

-3°

-

16

December

21%

-9°

-

16