Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-12°

-

14

Februari

44%

-9°

-

11

Mars

50%

-1°

-

9

April

55%

10°

-

9

Maj

57%

19°

-

11

Juni

59%

24°

-

13

Juli

58%

26°

-

13

Augusti

55%

22°

-

13

September

47%

17°

-

12

Oktober

33%

-

14

November

27%

-2°

-

13

December

25%

-8°

-

13