Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-12°

-

15

Februari

39%

-9°

-

12

Mars

47%

-1°

-

11

April

51%

-

11

Maj

54%

17°

-

13

Juni

56%

22°

-

15

Juli

55%

24°

-

15

Augusti

50%

21°

-

15

September

42%

15°

-

14

Oktober

27%

-

17

November

23%

-3°

-

15

December

20%

-9°

-

15