Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-12°

-

18

Februari

37%

-9°

-

14

Mars

44%

-2°

-

13

April

51%

10°

-

11

Maj

56%

19°

-

12

Juni

56%

23°

-

15

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

53%

22°

-

14

September

43%

16°

-

14

Oktober

26%

-

18

November

21%

-2°

-

17

December

19%

-8°

-

18