Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

11

Februari

27%

-

12

Mars

31%

-

11

April

42%

15°

-

10

Maj

49%

21°

-

12

Juni

56%

25°

-

11

Juli

57%

28°

-

9

Augusti

59%

27°

-

8

September

53%

23°

-

8

Oktober

43%

15°

-

10

November

29%

-

10

December

24%

-

12