Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-5°

-

16

Februari

26%

-4°

-

13

Mars

32%

-

13

April

41%

13°

-

12

Maj

51%

20°

-

12

Juni

54%

24°

-

13

Juli

55%

25°

-

13

Augusti

55%

24°

-

10

September

48%

18°

-

11

Oktober

36%

10°

-

11

November

17%

-

15

December

14%

-2°

-

18