Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-4°

-

16

Februari

27%

-3°

-

13

Mars

33%

-

13

April

41%

14°

-

11

Maj

51%

21°

-

11

Juni

54%

24°

-

13

Juli

55%

25°

-

12

Augusti

56%

25°

-

10

September

48%

19°

-

11

Oktober

36%

11°

-

10

November

17%

-

15

December

13%

-1°

-

18