Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-6°

-

17

Februari

27%

-4°

-

14

Mars

33%

-

14

April

41%

12°

-

12

Maj

52%

20°

-

12

Juni

54%

23°

-

13

Juli

56%

24°

-

13

Augusti

56%

24°

-

10

September

48%

18°

-

11

Oktober

36%

10°

-

11

November

17%

-

16

December

14%

-2°

-

19