Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-3°

-

10

Februari

34%

-2°

-

8

Mars

40%

-

8

April

52%

17°

-

6

Maj

60%

24°

-

7

Juni

64%

29°

-

7

Juli

67%

32°

-

6

Augusti

66%

30°

-

6

September

62%

24°

-

6

Oktober

48%

14°

-

7

November

26%

-

10

December

18%

-

12