Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-2°

-

9

Februari

37%

-1°

-

7

Mars

44%

-

7

April

56%

17°

-

6

Maj

64%

24°

-

6

Juni

67%

29°

-

6

Juli

69%

32°

-

5

Augusti

70%

30°

-

5

September

66%

24°

-

6

Oktober

53%

15°

-

6

November

30%

-

9

December

22%

-

10