Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-3°

-

10

Februari

35%

-2°

-

8

Mars

41%

-

8

April

53%

17°

-

6

Maj

61%

24°

-

7

Juni

64%

29°

-

7

Juli

67%

31°

-

6

Augusti

66%

30°

-

5

September

62%

23°

-

6

Oktober

48%

14°

-

7

November

27%

-

10

December

19%

-

12