Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-2°

-

9

Februari

36%

-1°

-

8

Mars

44%

-

7

April

55%

17°

-

6

Maj

63%

24°

-

7

Juni

66%

29°

-

6

Juli

69%

32°

-

6

Augusti

70%

30°

-

5

September

66%

24°

-

6

Oktober

53%

15°

-

6

November

29%

-

9

December

21%

-

11