Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-1°

-

9

Februari

34%

-

8

Mars

41%

-

8

April

53%

17°

-

6

Maj

61%

24°

-

7

Juni

65%

29°

-

7

Juli

68%

31°

-

6

Augusti

68%

30°

-

5

September

64%

24°

-

6

Oktober

51%

15°

-

7

November

28%

-

9

December

20%

-

11