Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-10°

-

21

Februari

25%

-8°

-

17

Mars

34%

-2°

-

16

April

42%

-

14

Maj

49%

14°

-

14

Juni

50%

19°

-

15

Juli

50%

22°

-

15

Augusti

43%

19°

-

16

September

30%

12°

-

17

Oktober

18%

-

20

November

12%

-2°

-

20

December

9%

-7°

-

23