Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-10°

-

22

Februari

24%

-9°

-

18

Mars

33%

-2°

-

17

April

43%

-

13

Maj

46%

12°

-

13

Juni

48%

18°

-

14

Juli

50%

21°

-

14

Augusti

40%

18°

-

16

September

30%

12°

-

18

Oktober

20%

-

21

November

10%

-2°

-

22

December

6%

-7°

-

24