Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-9°

-

22

Februari

18%

-8°

-

18

Mars

28%

-2°

-

17

April

38%

-

14

Maj

37%

-

13

Juni

39%

15°

-

14

Juli

42%

19°

-

13

Augusti

33%

16°

-

17

September

25%

11°

-

18

Oktober

15%

-

22

November

7%

-2°

-

22

December

3%

-6°

-

24