Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-24°

-

12

Februari

62%

-18°

-

10

Mars

63%

-7°

-

9

April

53%

-

10

Maj

51%

13°

-

11

Juni

51%

21°

-

15

Juli

50%

23°

-

16

Augusti

49%

20°

-

16

September

46%

13°

-

13

Oktober

49%

-

11

November

45%

-14°

-

13

December

37%

-23°

-

14