Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-26°

-

11

Februari

66%

-17°

-

8

Mars

62%

-6°

-

9

April

49%

-

12

Maj

47%

13°

-

14

Juni

49%

20°

-

16

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

41%

20°

-

17

September

40%

13°

-

15

Oktober

44%

-

13

November

45%

-14°

-

17

December

45%

-26°

-

16