Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-20°

-

6

Februari

69%

-14°

-

5

Mars

64%

-3°

-

5

April

54%

-

8

Maj

52%

18°

-

11

Juni

54%

25°

-

14

Juli

49%

26°

-

15

Augusti

50%

24°

-

15

September

48%

18°

-

13

Oktober

56%

-

7

November

56%

-8°

-

8

December

49%

-19°

-

9