Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-21°

-

6

Februari

66%

-15°

-

5

Mars

65%

-5°

-

5

April

54%

-

8

Maj

52%

15°

-

10

Juni

52%

22°

-

14

Juli

50%

24°

-

16

Augusti

50%

21°

-

15

September

50%

15°

-

12

Oktober

55%

-

7

November

50%

-12°

-

9

December

42%

-21°

-

9