Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-21°

-

7

Februari

70%

-14°

-

5

Mars

65%

-3°

-

6

April

53%

-

9

Maj

52%

18°

-

12

Juni

53%

24°

-

14

Juli

49%

26°

-

15

Augusti

49%

24°

-

15

September

49%

17°

-

14

Oktober

56%

-

8

November

57%

-8°

-

8

December

51%

-19°

-

10