Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-20°

-

8

Februari

69%

-14°

-

6

Mars

65%

-3°

-

7

April

53%

10°

-

9

Maj

52%

18°

-

12

Juni

53%

24°

-

14

Juli

49%

26°

-

15

Augusti

49%

24°

-

15

September

51%

18°

-

14

Oktober

57%

-

9

November

58%

-6°

-

8

December

53%

-18°

-

10