Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-21°

-

8

Februari

69%

-15°

-

6

Mars

65%

-3°

-

7

April

53%

10°

-

9

Maj

52%

18°

-

12

Juni

53%

24°

-

14

Juli

49%

26°

-

15

Augusti

48%

24°

-

15

September

50%

18°

-

14

Oktober

56%

-

9

November

58%

-7°

-

9

December

53%

-18°

-

11