Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-21°

-

8

Februari

66%

-15°

-

6

Mars

64%

-4°

-

6

April

54%

-

8

Maj

52%

16°

-

10

Juni

53%

23°

-

14

Juli

50%

25°

-

16

Augusti

50%

22°

-

16

September

48%

16°

-

13

Oktober

54%

-

8

November

50%

-11°

-

9

December

44%

-21°

-

10