Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-17°

-

6

Februari

69%

-12°

-

5

Mars

64%

-2°

-

6

April

55%

10°

-

8

Maj

54%

19°

-

11

Juni

54%

25°

-

14

Juli

49%

27°

-

15

Augusti

51%

24°

-

15

September

51%

18°

-

13

Oktober

59%

-

7

November

59%

-5°

-

7

December

52%

-15°

-

9