Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-17°

-

6

Februari

69%

-12°

-

5

Mars

64%

-2°

-

5

April

54%

10°

-

8

Maj

53%

19°

-

11

Juni

54%

25°

-

14

Juli

49%

27°

-

15

Augusti

51%

24°

-

15

September

49%

18°

-

13

Oktober

58%

-

6

November

58%

-6°

-

7

December

50%

-16°

-

8