Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-9°

-

14

Februari

44%

-8°

-

12

Mars

51%

-1°

-

11

April

55%

10°

-

10

Maj

57%

20°

-

12

Juni

62%

25°

-

11

Juli

64%

27°

-

12

Augusti

61%

24°

-

12

September

55%

19°

-

10

Oktober

37%

-

15

November

32%

-1°

-

16

December

30%

-8°

-

14