Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-12°

-

16

Februari

42%

-10°

-

12

Mars

49%

-2°

-

11

April

53%

-

10

Maj

55%

18°

-

13

Juni

62%

24°

-

12

Juli

63%

26°

-

12

Augusti

58%

23°

-

13

September

51%

17°

-

10

Oktober

33%

-

15

November

28%

-3°

-

17

December

27%

-10°

-

16