Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-12°

-

13

Februari

49%

-12°

-

10

Mars

52%

-4°

-

9

April

56%

10°

-

8

Maj

59%

19°

-

10

Juni

65%

25°

-

10

Juli

66%

27°

-

11

Augusti

61%

24°

-

11

September

55%

18°

-

9

Oktober

36%

-

13

November

34%

-3°

-

14

December

33%

-10°

-

13