Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-12°

-

15

Februari

45%

-11°

-

12

Mars

51%

-3°

-

11

April

54%

-

10

Maj

56%

18°

-

12

Juni

62%

24°

-

11

Juli

64%

26°

-

12

Augusti

58%

23°

-

13

September

52%

17°

-

11

Oktober

33%

-

15

November

31%

-3°

-

16

December

29%

-10°

-

15