Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-10°

-

15

Februari

43%

-9°

-

12

Mars

50%

-1°

-

11

April

54%

10°

-

10

Maj

56%

19°

-

12

Juni

62%

25°

-

11

Juli

64%

27°

-

12

Augusti

60%

24°

-

12

September

54%

18°

-

10

Oktober

35%

-

15

November

30%

-2°

-

16

December

29%

-8°

-

15