Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-9°

-

14

Februari

43%

-8°

-

11

Mars

51%

-

10

April

54%

10°

-

11

Maj

56%

20°

-

13

Juni

61%

25°

-

12

Juli

63%

27°

-

12

Augusti

60%

24°

-

12

September

54%

18°

-

11

Oktober

37%

-

15

November

31%

-1°

-

15

December

29%

-8°

-

14