Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

29%

-

11

Mars

36%

10°

-

11

April

42%

16°

-

12

Maj

49%

21°

-

13

Juni

53%

24°

-

12

Juli

61%

26°

-

9

Augusti

62%

26°

-

8

September

54%

23°

-

8

Oktober

48%

17°

-

8

November

31%

-

11

December

23%

-

12