Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

11

Februari

38%

-

11

Mars

39%

-

12

April

42%

10°

-

14

Maj

46%

16°

-

16

Juni

51%

19°

-

13

Juli

62%

22°

-

10

Augusti

64%

22°

-

9

September

59%

18°

-

8

Oktober

53%

13°

-

8

November

39%

-

11

December

31%

-

12