Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

30%

-

11

Mars

36%

11°

-

12

April

41%

16°

-

13

Maj

47%

21°

-

13

Juni

52%

24°

-

12

Juli

61%

26°

-

9

Augusti

62%

27°

-

8

September

54%

23°

-

8

Oktober

47%

17°

-

9

November

31%

-

12

December

23%

-

12