Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

13

Februari

30%

-

13

Mars

36%

-

14

April

39%

13°

-

15

Maj

43%

18°

-

14

Juni

47%

21°

-

14

Juli

57%

24°

-

10

Augusti

58%

24°

-

10

September

52%

20°

-

10

Oktober

46%

15°

-

10

November

31%

-

14

December

22%

-

14