Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

12

Februari

29%

-

11

Mars

38%

12°

-

12

April

43%

17°

-

13

Maj

48%

22°

-

12

Juni

51%

25°

-

13

Juli

59%

28°

-

10

Augusti

60%

28°

-

10

September

54%

24°

-

9

Oktober

48%

18°

-

9

November

29%

10°

-

12

December

20%

-

13