Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

37%

-

13

April

40%

13°

-

14

Maj

47%

18°

-

14

Juni

50%

21°

-

15

Juli

57%

23°

-

12

Augusti

59%

23°

-

10

September

52%

20°

-

9

Oktober

48%

14°

-

8

November

30%

-

12

December

24%

-

14