Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

29%

-

11

Mars

38%

10°

-

11

April

44%

17°

-

12

Maj

51%

22°

-

13

Juni

55%

26°

-

13

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

62%

27°

-

9

September

57%

24°

-

7

Oktober

50%

17°

-

7

November

31%

10°

-

10

December

24%

-

12