Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

-

12

Februari

29%

-

12

Mars

36%

-

11

April

39%

14°

-

13

Maj

44%

19°

-

15

Juni

47%

22°

-

15

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

55%

24°

-

11

September

50%

20°

-

9

Oktober

45%

14°

-

8

November

29%

-

11

December

24%

-

12