Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

13

Februari

32%

-

12

Mars

40%

-

11

April

41%

15°

-

13

Maj

47%

20°

-

16

Juni

48%

23°

-

16

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

57%

24°

-

11

September

51%

21°

-

10

Oktober

49%

15°

-

9

November

28%

-

13

December

19%

-

15