Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

11

Februari

30%

-

11

Mars

37%

-

11

April

42%

15°

-

13

Maj

48%

20°

-

14

Juni

50%

23°

-

14

Juli

57%

25°

-

11

Augusti

58%

25°

-

10

September

53%

22°

-

8

Oktober

48%

16°

-

8

November

31%

-

11

December

24%

-

12