Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

12

Februari

30%

-

11

Mars

40%

10°

-

11

April

43%

16°

-

13

Maj

50%

21°

-

14

Juni

52%

24°

-

14

Juli

59%

26°

-

11

Augusti

60%

26°

-

9

September

54%

22°

-

8

Oktober

49%

16°

-

8

November

29%

-

12

December

22%

-

13