Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-2°

-

14

Februari

31%

-1°

-

13

Mars

37%

-

13

April

36%

10°

-

15

Maj

39%

15°

-

18

Juni

40%

18°

-

18

Juli

44%

19°

-

16

Augusti

49%

19°

-

13

September

47%

16°

-

11

Oktober

46%

11°

-

10

November

30%

-

13

December

24%

-1°

-

15